Termini konzultacija

Obajvljujemo termine konzultacija za roditelje.

Razrednik Termin konzultacija – 1. i 3. ujutro Termin konzultacija – 2. i 4. ujutro
Anita Pavlek, 1. G utorak, 9.35 – 10.15 petak, 15.40 – 16.20
Ivančica Tomorad, 2. G petak, 14.00 – 14.40 petak, 8.45 – 9.25
Davorka Pelko, 3. G srijeda, 16.25 – 17.05 utorak, 16.25 – 17.05
Ana Hudi, 4. G utorak, 11.05 – 11.45 četvrtak, 13.15 – 13.55
Kristijan Lončarić, 1. U četvrtak, 8.45 – 9.25 petak, 15.40 – 16.20
Diana Javorek, 2. U srijeda, 15.40 – 16.20 srijeda, 10.20 – 11.00
Snježana Švaljek, 3. U petak, 10.20 – 11.00 petak, 16.25 – 17.05
Beatricia Srečić Marković, 4. U utorak, 13.15 – 13.55 ponedjeljak, 16.25 – 17.05
Petra Gorički, 1. LT četvrtak, 10.20 – 11.00 četvrtak, 14.50 – 15.30
Kristina Belko Krsnik, 2. LT ponedjeljak, 14.50 – 15.30 utorak, 11.50 – 12.30
Maja Vančina Mitrečić, 3. LT srijeda, 16.25 – 17.05 petak, 14.00 – 14.40
Goran Šalika, 4. LT četvrtak, 16.25 – 17.05 srijeda, 16.25 – 17.05
Vladimir Klapač, 1. R utorak, 7.55 – 8.35 četvrtak, 14.00 – 14.40
Bojan Rogina, 2. R petak, 10.20 – 11.00 četvrtak, 10.20 – 11.00
Marina Rod Kralj, 3. R petak, 9.35 – 10.15 srijeda, 14.00 – 14.40
Martina Sviben, 4. R petak, 17.10 – 17.50 utorak, 8.45 – 9.25
Skip to content