Vremenik završnih aktivnosti maturanata

Objavljujemo vremenik završih aktivnosti za maturante.

LIPANJ

  • 31. svibnja – 15. lipnja (ovisno o broju sati po predmetu) | Dopunski nastavni rad (produžna nastava) za učenike četvrtih razreda (prema posebnom rasporedu). Učenici koji nisu s uspjehom završili 4. razred ne mogu pristupiti polaganju ispita DM u ljetnom roku.
  • 1. lipnja | Obrana završnih radova – upravni referenti, tehničari za računalstvo i tehničari za logistiku i špediciju (prema posebnom rasporedu). Rad je bilo potrebno predati u urudžbeni zapisnik škole najkasnije do petka, 20. svibnja.
  • 2. – 27. lipnja | Ljetni rok državne mature: NCVVO – službeni rokovi.
  • 30. lipnja | Svečanost podjele svjedodžbi 4. razreda i završnog rada te nagrada u 10 sati, maturalna večera u 19 sati.

SRPANJ

  • 11. srpnja | Objava rezultata (rok za prigovore do 13. srpnja).
  • 18. srpnja | Konačna objava rezultata ljetnog roka državne mature.
  • 20. srpnja | Podjela svjedodžbi državne mature.
Skip to content