Pokrenuli smo digitalni školski list “KAP”!

Srednja škola Zlatar je nakon dugogodišnjeg prekida ponovno pokrenula svoj školski list KAP koji sada izlazi u digitalnom obliku, odnosno u obliku modernog mrežnog portala. Digitalni je list namijenjen učenicima, roditeljima i nastavnicima, a na ovaj su način učenici dobili stvaralački prostor gdje mogu slobodno izraziti svoje mišljenje te podijeliti svoje misli i stvaralačke radove sa svojim vršnjacima.

Digitalni školski list nastaje u okviru fakultativnog predmeta Digitalni mediji, a stvara ga digitalna redakcija koju čine učenici: Lana Brčić, 3. G, Mihaela Cimić, 3. G, Lana Gašpar, 2. G, Lana Fuček, 3. G, Tea Jagarinec, 4. R, Martin Kljak, 2. R, Lana Ljubek, 3. G, Tamara Rumbak, 2. G, Mia Šantek, 3. G, Ana Šimunić, 3. G, Marin Završki, 2. R te njihov mentor, nastavnik Krešimir Varga.

U stvaranju ovog izdanja školskog lista doprinijeli su i sada već bivši učenici: Matija Varga i Blaž Stužić, kao i Klara Ferišak, 3. G, Matija Mikulec, 3. R, Antonija Pozaić, 3. G i Paula Sviben, 4. G te suradnice: Laura Završki, 4. G i Nika Meštrović, 4. G. Jezičnu podršku pružaju nastavnice hrvatskog jezika: Ivančica Tomorad, Martina Sviben, Marina Rod Kralj i Kristina Beko-Krsnik.

Sadržaj digitalnog školskog lista podijeljen je u tri temeljne rubrike – Kreativni, Aktivi i Popularni te je obogaćen multimedijskim i interaktivnim sadržajem. Time je dosadašnji naziv lista KAP, kao kratica, dobio novo značenje koje najbolje opisuje učenike koji ga stvaraju i čitaju.

U rubrici Kreativni, kroz Talentaonicu, predstavljamo talentirane učenike i njihove stvaralačke radove, a svi učenici svoju kreativnost mogu izraziti i kroz Priče od 6 riječi. Učenici na zadanu temu pišu kratke priče od samo šest riječi, a najbolju ilustriraju naše vrijedne ilustratorice: Mia Šantek, 3. G, Tea Jagarinec, 4. R i Nika Meštrović, 4. G.

Rubrika Aktivni je, da opravda svoj naziv, najaktivnija rubrika, a obuhvaća čak četiri podrubrike – Školske kronike, Naši uspjesi, Ankete i Projektira(j)mo. Uz zanimljive učeničke ankete, donosi pregled školskih aktivnosti i događanja, kao i prikaz vrhunskih rezultata naših učenika na brojnim natjecanjima i smotrama te projektnih aktivnosti. Ova rubrika je specifična po tome što je sve članke (izuzev anketa) moguće i poslušati pomoću revolucionarnog audiočitača koji se temelji na umjetnoj inteligenciji.

Zadnja rubrika Popularni je možda i najpopularnija jer uz interaktivne digitalne priče, donosi niz tema koje zanimaju naše učenike – od tematskih članaka okupljenih u podrubrici Međupogled pa sve to prikaza i recenzija u podrubrici Cooltura. Donosimo i originalnu dvomjesečnu kolumnu Što ako? autorice Laure Završki iz 4. G.

Čitajte nas na kap.sszlatar.hr!

Skip to content