O školi

SŠ Zlatar - jučer,
danas, sutra...

Usred zelenih brežuljaka Hrvatskog zagorja nalazi se Srednja škola Zlatar. Škola postoji od 1991. godine kada je upisan prvi razred učenika opće gimnazije. Pet godina kasnije upisani su i prvi učenici u usmjerenju upravnih referenata i tehničara PT prometa. Godine 2003. uveden je program tehničara za računalstvo, a 2008. program tehničara za logistiku i špediciju koji je zamijenio program tehničara PT prometa.

U ovoj je školskoj godini u školu upisano oko 350 učenika u 16 razrednih odjeljenja i to u usmjerenjima: opća gimnazija, tehničar za logistiku i špediciju, tehničar za računalstvo i upravni referent. Naši se učenici školuju uz korištenje suvremenih tehnologija, digitalnih alata, računalnih programa i nastavnih pomagala, ali i uz mnogo truda, angažmana i srca svojih nastavnika.

Misija škole

Osnovni je cilj osposobiti svakog učenika za nastavak obrazovanja i profesionalan rad uz stručnu primjenu znanja i vještina u struci i stvarnosti, kao samostalnu, kreativnu i kompetentnu osobu.

Vizija škole

Naša škola treba biti mjesto u kojem će vladati pozitivno ozračje uz poštivanje i međusobnu toleranciju te prihvaćenje različitosti. Mi smo škola koja usvaja promjene u okolini – tržištu rada, surađuje s roditeljima te lokalnom zajednicom.

Moto škole

“Čovjeka čini velikim samo njegovo djelo.”

Međunarodna Ekoškola

Škola raspolaže specijaliziranim i informatičkim učionicama, elektrotehničkim laboratorijima, knjižnicom, višenamjenskim prostorom te manjim kabinetima za rad u grupama. Međunarodna smo Ekoškola u zlatnom statusu, čime se učenici usmjeravaju na održivi rast i razvoj.

Trend državnih prvaka

Odlični rezultati na natjecanjima i smotrama prepoznatljivi su znak naše škole. U proteklih deset godina na državnim natjecanjima ostvareni su iznimni rezultati kako u općim tako i strukovnim predmetima. Tako Škola ima više od 60 državnih prvaka, vice prvaka i trećih mjesta.

Škola - prijatelj zajednice

Uz brigu o obrazovanju učenika, veliki naglasak stavljamo i na odgojnu komponentu te nastojimo kroz različite izvannastavne aktivnosti, programe, projekte i humanitarne akcije razvijati socijalnu osjetljivost i pozitivne vrijednosti. Na taj način želimo doprinijeti i kvaliteti života svoje lokalne zajednice.

Skip to content