Pravni okvir

Zapisnici sa sjednica

  • Skraćeni zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora
  • Skraćeni zapisnik s 2. sjednice Školskog odbora
  • Skraćeni zapisnik s 3. sjednice Školskog odbora

Savjetovanja

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Srednja škola Zlatar dužna je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti savjetovanja o nacrtima općih akata te izvješća o provedenim savjetovanjima. 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Srednja škola Zlatar uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana i pravnih osoba. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektronskim putem na adresu ss-zlatar@kr.htnet.hr. Po završetku savjetovanja, izvješće o savjetovanju javno se objavljuje na mrežnoj stranici Škole.

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.

Skip to content