Opća
gimnazija

Voliš li učiti i zanima li te proširiti svoje znanje? Iskazuješ li interes za humanističke, društvene i/ili prirodne znanosti? Želiš li jednog dana ići na fakultet?

Opis smjera

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole koje učenici završavaju polaganjem državne mature. U gimnazijskim obrazovnim programima učenici stječu kompetencije iz općeg znanja, što predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Zbog toga su jedan od najtraženijih programa u Europskoj uniji, ali i u Hrvatskoj. Opća gimnazija podrazumijeva razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

Gimnazijsko obrazovanje omogućuje mladim osobama da se razviju u samosvjesne, odgovorne i autonomne ljude širokih, raznolikih i komplementarnih znanja i vještina koji će moći vjerodostojno, produktivno i kreativno odgovoriti na izazove koji ih čekaju. Omogućujući im razumijevanje bitnih aspekata svijeta u kojem živimo, usmjeravajući ih prema suradnji, kritičkom preispitivanju vlastitih pretpostavki i kreativnom rješavanju problema te razvijajući njihovu sposobnost upotrebe jezičnih i tehnoloških alata, gimnazijsko obrazovanje priprema mlade ljude za cjeloživotno učenje i produktivan osobni, profesionalni i društveni život.

Zanimljivi predmeti

Digitalni mediji

Teorija oblikovanja

Dramski odgoj

Filmologija

Zavičajna povijest Hrvatskog zagorja

Informatika

Mogućnosti

  • nastava za učenike gimnazije samo u jutarnjoj smjeni
  • dodatne pripreme za državnu maturu i provođenje probne mature
  • tradicija osvajanja prvih mjesta na županijskim i državnim natjecanjima; bronca na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike
  • brojne izvannastavne aktivnosti (robotika, digitalni školski list, sport, EU projekti...)
  • najšire obrazovanje i najbolja podloga za svaki studij

Opća gimnazija

Četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

Predmet od posebne važnosti za upis:
Biologija

Natjecanje koje se vrednuje pri upisu:
Natjecanje i smotra iz biologije

Bodovni prag:
60

Dokumenti koji su uvjet za upis:
nema

Nastavni plan

Bivša gimnazijalka Ana Cipriš, nakon završenog studija na PMF-u, upisala je doktorski studij i radi na Institutu za fiziku u Nici (INΦNI) u Francuskoj. Bavi se kvantnom fizikom, putuje diljem svijeta i surađuje s drugim istraživačima.

Skip to content