Tehničar za logistiku i špediciju

Voliš li promet? Imaš li dobre organizacijske vještine? Želiš li da ti posao bude zanimljiv i dinamičan? Želiš li jednog dana donositi odluke?

Opis smjera

Tehničar za logistiku i špediciju osoba je koja samostalno i/ili timski obavlja poslove organizacije i izvođenja pojedinih faza kretanja robe od pošiljatelja do primatelja u domaćem i međunarodnom prometu korištenjem različitih vrsta i načina prijevoza. Uz organizaciju prijevoza obavlja i poslove organizacije skladištenja robe, osiguranja u prijevozu, pripremanja robe za daljnju otpremu i distribuciju, carinskog posredovanja te organizacije agencijskih poslova. Također obavlja administrativne poslove povezane s prijevozom (priprema ugovora, prijevoznih, carinskih, špediterskih i drugih dokumenata) te poslove promoviranja i prodaje logističke usluge. Poslove svoga zanimanja najčešće može obavljati u logističkim, špediterskim i prijevoznim tvrtkama te na teretnim terminalima i u skladištima.

U svojem poslu mora znati uljudno komunicirati na hrvatskom i dva strana jezika (engleski i njemački), koristiti IKT i specijalizirane računalne aplikacije, poznavati propise vezane uz prometnu logistiku i kontinuirano se stručno usavršavati i usvajati nove tehnologije. Mora biti psihički stabilan, sposoban samostalno donositi odluke unutar zadanih smjernica u promjenjivim uvjetima, imati sklonost timskom radu i moći rješavati izvanredne situacije.

Zanimljivi predmeti

Praktična nastava

Osnove prijevoza i prijenosa

Logistika

Špedicija

Međunarodno poslovanje

Organizacija prijevoza tereta

Mogućnosti

  • dva strana jezika (engleski i njemački)
  • zapošljavanje u uvozno-izvoznim, prijevozničkim tvrtkama, osiguravajućim kućama, carini...
  • nastavak školovanja na prometnim, ekonomskim i drugim fakultetima
  • odlični rezultati na strukovnim natjecanjima iz prometne logistike
  • mogućnost izravnog upisa na Fakultet prometnih znanosti

Tehničar za logistiku i špediciju

Četverogodišnje strukovno zanimanje u sektoru Promet i logistika

Predmet od posebne važnosti za upis:
Geografija

Natjecanje koje se vrednuje pri upisu:
Natjecanje iz geografije

Bodovni prag:
nema

Dokumenti koji su uvjet za upis:
potvrda nadležnog školskog liječnika

Nastavni plan

Logistika se nalazi svugdje oko nas. Bivši učenici Goran Jug, Roberto Habajec, Margareta Živičnjak i Marko Habajec otkrivaju gdje rade i s čime se bave nakon što su u našoj školi završili smjer tehničar za logistiku i špediciju.

Skip to content