Upravni
referent

Imaš li vrlo intenzivan osjećaj za pravdu? Dobar si u komunikaciji i lako surađuješ s drugima? Želiš li učvrstiti stavove i naučiti kako iznositi činjenice?

Opis smjera

Upravni referent obavlja razne poslove u tijelima državne uprave (županijski uredi, ministarstva, policija, porezne i carinske ispostave, katastar, mirovinski i zdravstveni zavodi i slično), lokalnoj samoupravi (općine, gradovi), pravosuđu (općinski, županijski i prekršajni sud, odvjetništvo, bilježništvo) i različitim drugim ustanovama (škole, vrtići, domovi zdravlja, djelokrug socijalne skrbi). Posao je usmjeren na one sadržaje koji su vezani za djelokrug rada i nadležnost ustanove u kojoj su zaposleni. Ono što je svima zajedničko kombinacija je obrade dokumenata i rada sa strankama te, ako je potrebno, i komunikacija s ostalim zaposlenicima u uredu i s različitim ustanovama i poduzećima.

Upravni referent radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različite odluke ili rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde i slično), stoga mora posjedovati znanje o uredskom poslovanju i dopisivanju, upravnom postupku, imovinskom pravu, obiteljskom pravu, radnom pravu, državnom ustroju Republike Hrvatske i statistici. Potrebne su dobro razvijene komunikacijske vještine, kao i izvrsno poznavanje rada u uredskim programskim alatima.

Zanimljivi predmeti

Upravni postupak

Kompjutorska daktilografija

Poduzetništvo s menadžmentom

Ljudska prava

Informatika

Stručna praksa

Mogućnosti

  • gimnazijski program općeobrazovnih predmeta
  • matematika dva sata tjedno samo u prva tri razreda
  • dodatne pripreme za državnu maturu
  • stručna praksa kod poslodavaca u drugom, trećem i četvrtom razredu
  • zapošljavanje u tijelima državne uprave, lokalnoj i područnoj samoupravi, pravosuđu i različitim ustanovama te mogućnost nastavka školovanja na fakultetu

Upravni referent

Četverogodišnje strukovno zanimanje u sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Predmet od posebne važnosti za upis:
Tehnička kultura

Natjecanje koje se vrednuje pri upisu:
Natjecanje mladih tehničara

Bodovni prag:
nema

Dokumenti koji su uvjet za upis:
potvrda nadležnog školskog liječnika

Nastavni plan

Upravni referent Petar Risek radi na dinamičnom poslu u jedinstvenom upravnom odjelu u lokalnoj upravi. Komunicira sa strankama i partnerima, vodi upravne i neupravne postupke, provodi projektne aktivnosti i izrađuje projektnu dokumentaciju.

Skip to content