10 srpnja, 2022

Datum

Prigovori na rezultate državne mature

Obavještavaju se maturanti da svoje prigovore na rezultate državne mature mogu predati u školi: 12. srpnja u vremenu od 9 do 12 sati i 13. srpnja u vremenu od 9 do 11 sati. Preporučuje se maturantima da kontaktiraju predmetnog nastavnika o utemeljenosti prigovora.
Skip to content